பிரபோ நீங்கள் அனுப்பிவைத்த
முத்தங்கள் இன்று வந்துசேர்ந்தன நன்றி

நந்தனா மரணம் இதோ உனக்காக

பிரபோ நீங்கள் ஏன்
என்னைக்கொல்லக்கூடாது

நீ இருக்கவேண்டும் நந்தானா
நான் முத்தங்களை
அனுப்புவேன்
பிறகு நண்பர்களை அனுப்புவேன்
பிறகு மரணங்களை அனுப்புவேன்
பிறகு நண்பர்களை அனுப்புவேன்
பிறகு துரோகங்களை அனுப்புவேன்

பிரபோ இதென்ன கொடுமை

நந்தனா நான் கொடுமைகளை அனுப்புவேன்
பிறகு
மீண்டும் கொடுமைகளை அனுப்புவேன்

உங்கள் நம்பிக்கைகளுக்கு நன்றி பிரபோ.

O

புதுப்பெண்கள் என்னைக்குழப்புகிறார்கள்

நந்தனா
அன்பு தெரியுமா இதுதான் அது
உன் அலைபேசி எண் சொல் உனக்கு அனுப்புகிறேன்

இல்லை நான் கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவம்

நந்தனா உன் பதில்கள்
அழகாக இருக்கின்றன
உன் விளையாட்டு
முதல் நாள் போல் இல்லை
உன் வேலை பற்றி
சொன்னார்கள்

இல்லை நான் கொஞ்சம் தனிமை விரும்புகிறேன்

நந்தனா நானும் தனிமை விரும்புகிறேன்

நன்றி மஞ்சள்முகத்தவளே
இந்த முகம் இன்னொருத்தியை
இங்கே அழைத்து வருகிறது

நந்தனா

ஆம், அத்தனைக்கும் நன்றி
நான் கிளம்புகிறேன்

ஆம், நாளை பார்ப்போம் நந்தனா.

O

என்றோ ஒரு நண்பகலில் தொலைவிலிருந்து
வரும்
எருமைகளின் மூச்சைக்
காற்றைக் கேட்டபடி
ஓட்டுக்கூரையின் வெப்பத்தை முதுகில்
வாங்கி படுத்திருந்தேன்

என்றோ ஒரு மாலையில்
நதிக்கரை ஓரப்புல்வெளியில்
பியர் புட்டிகளை அசையாமல் நிறுத்தி
படுத்திருந்தேன்

பின் ஒரு இரவில்
குளிரில் நடுங்கியபடி
கண்ணீர் வழிய
ஒரு பெரும் எரி நகரத்தின்
வட்டப்பாறையின் மேல்தனித்து
அமர்ந்திருந்தேன்.

இதோ வெளிச்சம் தெரிகிறது
இதோ மழை பொழிகிறது
இதோ ஜன்னல் திறக்கிறது

அய்யோ வெள்ளம் வந்துவிட்டது.