மழைக்காலங்களை கைவிரித்து
ஈரமணலில் படுத்திருப்பவர்கள்
திரும்பிச் சிரிக்கும்போது
உயரத்திலிருந்து
குதிப்பதற்காக
அவன் நின்றிருந்தான்

இந்தத்தருணத்தில்
பல்லாயிரம் பேர்
தனித்தனியே நின்றிருக்கிறார்கள்
மலைமுகடுகளில்
உயரக்கட்டிடங்களில்
ஆற்றுப்பாலங்களில்
வெளிச்சப்புள்ளியான ரயில் பாதைகளில்

சிலரை கைகள் பற்றிக்கொள்கிறது
சிலரை கைகள் உதறிவிடுகிறது
சிலருக்கு சில சமயம்
கைகள் கொடுக்கிறது
ஒரு நைஸான புஷ்.

O

டாக்டரின் ஊசிக்குப் பயந்து
சுருண்டு படுத்திருந்த
வாயில் புடவை
எங்காவது மக்கிக்கொண்டிருக்கும்

திருமண விருந்திற்குப் பின்
விளையாட்டாய் கைதுடைத்த
பட்டுப்புடவையை
நீ கத்தரித்தது எனக்குத் தெரியும்

அதே அரக்கு நிற காட்டன்
புடவையில்தான் நீ
ஹனிமூன்களுக்குச் செல்லவேண்டியிருந்தது

புடவைக்காரர்கள்
இப்பொழுதெல்லாம் சைக்கிளில்
கத்திக்கொண்டே வருவதில்லை

புடவைகளை நினைவில் வைத்திருப்பவர்கள்
கத்திக்கொண்டிருந்தால்
கடந்து சென்றுவிடுங்கள்.

O

நிறைய மரணங்கள் நிஜத்தில் வருகின்றன
நிறைய மரணமடைந்தவர்கள்
கனவுகளில் வருகிறார்கள்

மரணத்திற்குக் காத்திருப்பதாய்
புலம்பிச் செல்கிறவர்கள்
நிறைய தொடர்பில் இருக்கிறார்கள்

எல்லாரும் பழகி
எல்லாமும் பழகி
மிகத்தயாராய் இருக்கையில்

ஒருவர் தன் மரணத்தை
தானே எடுத்துக்கொண்ட
செய்தி
காத்திருக்கிறது.

நான் போனை எடுக்கப்போவதில்லை.